Trưng bày phân khu

– Trưng bày siêu thị phân khu Layout

– Trưng bày QC ( Tránh lây nhiễm chéo sản phẩm, Bộ công thương quy định, Vệ sinh an toàn thực phẩm )

– Hướng dẫn sử dụng hàng Fresh ( quy trình date, hủy hàng, cách sử dụng sản phẩm )

– Hướng dẫn trưng bày rau, củ, quả ( hỗ trợ kiến thức về sản phẩm )

– Xử lý phân khu kho giúp khách hàng,

– Cài tem sản phẩm cho cửa hàng, bảng giá khuyến mại,