Tuyển dụng nhân sự

  • Tuyển dụng nhân sự cho siêu thị, cửa hàng
  • Tư vấn số lượng nhân sự, mức lương, chế độ KPI, theo mô hình kinh doanh, 
  • Tư vấn lịch làm việc, chia ca nhân viên giúp khách hàng tối ưu 
  • Phỏng vấn nhân sự, sàng lọc ứng viên phù hợp cho mô hình
  • Đào tạo nhân sự kiến thức chuyên sâu. xuống cửa hàng vận hành linh hoạt
  • Hỗ trợ support siêu thị khai trương.